HVORFOR SAMARBEIDE MED LILLESTRØM TANNTEKNIKK 

Alle ansatte i Lillestrøm Tannteknikk er autorisert helsepersonell. Samtlige har lang og allsidig erfaring innen ulike fagfelt. For å følge utviklingen i faget kurser vi oss jevnlig, både nasjonalt og internasjonalt. Mange av våre ansatte holder kurs og foredrag for kollegaer. I 2018 ble vi kåret til årets tanntekniske laboratorium av DentaNet. Begrunnelsen var vår innovativitet, estetikk og stabilt høye kvalitet på krevende kasus. 

FULL DIGITALISERT

Lillestrøm Tannteknikk er idag godt integrert i den digitale hverdagen. Vi 3D-Printer våre egne modeller med Shera Print D30. Dine filer kan sendes til oss via 3 Shape Comunicate eller Sirona Connect Case Center

TRYGGHET OG FORUTSIGBARHET

Vi kan hjelpe deg med kasusplanlegging, digital smile design, fargeuttak, fotografering. Få en mer forutsigbar behandling med diagnostisk oppvoksing og labfremstilte provisorier. Vi produserer alle våre tannerstatninger selv og med det full kontroll over design og kvalitet.

KVALITET I ALLE LEDD

Lillestrøm Tannteknikk har alltid vært en foregangsbedrift innenfor moderne materialer og teknikker. I vår produksjon benytter vi kun allergi – og vevsvennelige materialer. Vårt moderne laboratorium har en høykvalitets maskinpark som sikrer våre tannerstatninger den høyeste kvalitet